Porušenie duševného vlastníctva (DMCA)

Vo svojej žiadosti prosím doložte dôkazné informácie, aby sme ju mohli promptne adresovať. Odkaz na predmetné duševné vlastníctvo je vítaný. Prosím berte na vedomie, že informácie tu poskytnuté budú posunuté taktiež osobe, ktorá údajne poskytla obsah porušujúci autorské práva. Pre viac informácií o vašich právach navštívte Digital Millenium Copyright Act pre USA a Directive (EU) 2019/790 pre Digitálny jednotný trh v Európskej únii.

Máte  1000 zostávajúcich znakov Bolo dosiahnuté maximálnej dĺžky odkazu (1000 znakov).

Politika Autorských práv a Duševného Vlastníctva

JWS Americas S.à r.l. and JWS International S.à r.l. (“Operators”) respect the intellectual property rights of others, and we ask our business partners to do the same. Material available on or through other websites may be protected by copyright and the intellectual property laws of the United States and/or other countries. It is our policy, in appropriate circumstances and at our discretion, to remove infringing material and disable and/or terminate the accounts of users who may infringe or repeatedly infringe the copyrights or other intellectual property rights of the Operators and/or others.

Oznámenie Porušenia práv k Porušeniu Práv Duševného Vlastníctva

Tento proces je určený len pre záležitosti autorských práv a iného duševného vlastníctva. Na korešpondenciu týkajúcu sa iných záležitostí nebude odpovedané..

Ak si myslíte, že Vaše autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva boli zneužité alebo inak porušené prostredníctvom našich webových stránok, a to spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv podľa zákona Digital Millennium Copyright roku 1998 ("DMCA") alebo podobných zákonov, môžete podať oznámenie o porušení práv. Toto oznámenie by malo byť predložené iba majiteľom práva alebo zástupcom povereným konať v jeho mene. Ak sa rozhodnete požiadať o odstránenie obsahu predložením oznámenia o porušení práva, majte na pamäti, že ste podali podnet na začatie právneho procesu. Nepodávajte falošné sťažnosti. Ak si myslíte, že Váš materiál bol odstránený alebo zakázaný omylom alebo chybnou identifikáciou, môžete podať písomný protipodnet s rovnakou adresou, uvedenou nižšie.

Tvoj oznam o porušení práv by mal obsahovať nasledujúce informácie:

  1. popis diela chráneného autorským zákonom alebo iného predmetu duševného vlastníctva, ktorého sa týka tvoj oznam o porušení práv;
  2. a description of where the allegedly infringement and related material is located on the Operators site(s), preferably by providing us a URL;
  3. vyhlásenie, že konáte v dobrej viere, že sporné používanie nie je povolené vlastníkom autorských práv alebo práv duševného vlastníctva, jeho zástupcom alebo zákonom;
  4. Vaše vyhlásenie, vykonané pod trestom krivej prísahy, že vyššie uvedené informácie vo vašom oznámení sú presné a že ste vlastníkom autorských práv alebo majiteľ práv duševného vlastníctva alebo ste oprávnený konať v zastúpení vlastníka autorského práva alebo práva duševného vlastníctva.